Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-14 13:07:11 Nieodpłatna pomoc prawna / Nieodpłatna pomoc prawna 2019 Jarosław Świerczewski Edycja artykułu
2019-02-13 12:00:22 Budownictwo / I.6740.2.40.2018.KP Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego z dnia 13_02_2019 Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2019-02-13 08:58:17 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 114 położonej w miejscoowści Kipichy oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Renata Prusak Publikacja artykułu
2019-02-13 08:55:41 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 114 położonej w miejscoowści Kipichy Renata Prusak Publikacja artykułu
2019-02-12 15:24:50 Przetargi i zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa" Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2019-02-12 15:23:04 Przetargi i zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa" Marcin Cieśla Edycja artykułu
2019-02-11 15:08:34 Przetargi i zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa" Marcin Cieśla Edycja artykułu
2019-02-11 13:38:39 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Kontakt Marcin Cieśla Edycja artykułu
2019-02-11 13:35:49 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Kontakt Marcin Cieśla Edycja artykułu
2019-02-11 13:34:58 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Kontakt Marcin Cieśla Edycja artykułu