Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-14 14:54:34 Przetargi i zamówienia publiczne / Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Marcin Cieśla Edycja artykułu
2018-11-14 12:00:54 2018 r. / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018 r. Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2018-11-14 08:48:26 Przetargi i zamówienia publiczne / Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2018-11-14 08:15:58 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cieszki oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Renata Prusak Archiwizacja artykułu
2018-11-14 08:11:28 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami / Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubowidz Renata Prusak Publikacja artykułu
2018-11-13 13:42:58 2018 / UCHWAŁA Nr 367 LXV 2018 Jarosław Świerczewski Publikacja artykułu
2018-11-13 13:42:07 2018 / UCHWAŁA Nr 366 LXV 2018 Jarosław Świerczewski Publikacja artykułu
2018-11-13 13:41:02 2018 / UCHWAŁA Nr 365 LXV 2018 Jarosław Świerczewski Publikacja artykułu
2018-11-13 13:39:48 2018 / UCHWAŁA Nr 364 LXV 2018 Jarosław Świerczewski Publikacja artykułu
2018-11-13 13:38:04 2018 / UCHWAŁA Nr 363 LXIV 2018 Jarosław Świerczewski Publikacja artykułu