Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-20 15:24:51 Referat Oświaty / Zdobądź stypendium pomostowe na studia ! Marcin Cieśla Edycja artykułu
2018-04-20 15:15:04 Referat Oświaty / Zdobądź stypendium pomostowe na studia ! Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2018-04-19 14:31:57 2018 r. / LVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Lubowidzu w dniu 26.04.2018 r. o godz. 9-tej. Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2018-04-19 12:07:28 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami / Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Wojeództwa Mazowieckiego Renata Prusak Publikacja artykułu
2018-04-19 09:28:15 Przetargi i zamówienia publiczne / Dostawa i montaż linarium w miejscowości Lubowidz Marcin Cieśla Edycja artykułu
2018-04-19 09:22:24 Przetargi i zamówienia publiczne / Dostawa i montaż linarium w miejscowości Lubowidz Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2018-04-18 12:58:08 Budownictwo / Bud.6733.2.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania_Osówka Marcin Cieśla Publikacja artykułu
2018-04-17 12:07:25 Dodatek mieszkaniowy / Karta Anna Stańczak Edycja artykułu
2018-04-17 12:06:15 Dodatek mieszkaniowy / Karta Anna Stańczak Edycja artykułu
2018-04-16 08:56:52 Przetargi i zamówienia publiczne / Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacji codziennej z obiektami małej architektury wraz z zielenią urządzoną i oświetleniem terenu Marcin Cieśla Edycja artykułu