Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 114 położonej w miejscoowści Kipichy oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2019-02-13 08:58:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 114 położonej w miejscoowści Kipichy

2019-02-13 08:55:41
Kalendarium Badań Statystycznych

2019-01-14 14:38:22
Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie

2018-12-21 10:48:45
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2018-12-11 08:09:31
Informacja o nowych zasadach usuwania drzew i krzewów obowiązyjących od 01 stycznia 2017 r.

2017-01-02 08:28:53
Apel do hodowców drobiu

2016-12-27 08:48:15
Apel do hodowców trzody chlewnej

2016-10-31 07:45:33
OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubowidz

2016-06-28 12:41:46
Rejest podmiotów prowadzących działalność w zakresie odławiania i transportu bezdomych zwierząt z terenu gminy Lubowidz

 
2014-05-14 10:20:27