Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego rekreacyjnego o pow. 21 915 m2 i maksymalnej głębokości do 4 m na działkach nr ewid. 599 i 600 położonych w obrębie Zieluń

2018-10-10 12:11:41
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość położoną w miejscowości Lubowidz działka nr ewid. 1023/6

2018-10-03 09:25:47
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Suchy Grunt, gmina Lubowidz oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2018-09-12 10:39:36
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Suchy Grunt, gmina Lubowidz oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2018-09-12 10:37:15
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cieszki oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2018-08-22 09:36:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cieszki oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2018-08-22 09:33:20
Informacja o nowych zasadach usuwania drzew i krzewów obowiązyjących od 01 stycznia 2017 r.

2017-01-02 08:28:53
Apel do hodowców drobiu

2016-12-27 08:48:15
Apel do hodowców trzody chlewnej

2016-10-31 07:45:33
OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubowidz

2016-06-28 12:41:46