Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656

2018-08-08 11:09:11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

wyłożenie do publicznego wglądu i rozpoczęciu konstulacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddzialywania na środowisko projketu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddzialywania na środowisko.

2018-08-02 08:48:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla inwestycji

Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 

2018-07-18 08:25:51
Informacja o rozpoczęciu procedury przyjmowania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy

2018-06-25 14:12:56
Obwieszczenie Ministra Inwetycji i Rozwoju z dnia 08.05.2018 r. informujace o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 541 na odcinku ok km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gminy Lubowidz i Żuromin

2018-06-20 08:34:42
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Zieluń, gmina Lubowidz, powiat żuromiński, oznaczoną jako działka nr 559/2 o pow. 0,0226 ha ( powstała z podziału działki nr 559)

2018-01-15 08:07:11
Informacja o nowych zasadach usuwania drzew i krzewów obowiązyjących od 01 stycznia 2017 r.

2017-01-02 08:28:53
Apel do hodowców drobiu

2016-12-27 08:48:15
Apel do hodowców trzody chlewnej

2016-10-31 07:45:33
Apel Głównego Lekarza Weterynarii

2016-08-23 12:44:40