Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Sylwia Kordalska

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron   

 

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Wydanie dowodu osobistego

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Urząd Stanu Cywilnego

Parter pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy:

 • Praktycznie sprawy załatwiane są od reki

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny                 i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania            i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 163 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu

Opłaty:

 • Odpis zupełny – 33,00 zł 
 • Odpis skrócony – 22,00 zł 

Opłata skarbowa pobierana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lubowidzu lub bezgotówkowo przelewem na konto Urzędu Gminy  84 8215 1032 2004 0040 4016 0009. Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza              do podania 

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu

Uwagi:

 • Odpisy wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób, które wykażą interes prawny.

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

 

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1068
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Kordalska
Czas wytworzenia: 2012-07-19 09:01:56
Czas publikacji: 2012-07-19 09:01:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak