Informacja o naborach wniosków w ramach programów realizowanych przez WFOŚiGW w Warszawie 

 
  

Informacja o naborach wniosków w ramach programów realizowanych przez WFOŚiGW w Warszawie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach:

1. „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta /Programy 2013/Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej.

2. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” dla osób fizycznych nie prowadzących działalności w miejscu realizowanego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta /Programy 2013/Odnawialne Źródła Energii.

3. „Zakup i montaż pomp ciepła” dla osób fizycznych nie prowadzących działalności w miejscu realizowanego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta /Programy 2013/Odnawialne Źródła Energii.

 

Liczba odwiedzin : 572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Osiecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szuba
Czas wytworzenia: 2013-07-18 14:39:15
Czas publikacji: 2013-07-18 14:39:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak