Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób, którym w 2017 udzielono pomocy publicznej

2018-05-21 08:38:47
Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Lubowidz - Etap IX

2017-09-04 14:44:53
Wykaz osób, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej-odbiór azbestu

2017-05-17 13:08:13
Wykaz osób, którym udzielono w 2015 roku pomoc de minimis w rolnictwie (dotacja na odbiór azbestu)

2016-02-25 15:17:46
Informacja - obowiązki posiadaczy wyrobów zawierających azbest

2016-01-13 12:57:12
Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Lubowidz - Etap VII

2015-11-18 09:41:28
Uchwała Nr 35/VI2015 Rady Gminy Lubowidz z dnia 19 marca 2015 r.

 Uchwała Nr 35/VI2015 Rady Gminy Lubowidz z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymiana pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz.
2015-03-26 11:20:55
Wójt Gminy Lubowidz zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, którym udzielono w 2014 roku pomocy de minimis w rolnictwie (dotacja na odbiór azbestu)

 
2015-02-18 14:15:59
Ogłoszenie - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 
2013-07-19 12:39:51
Informacja nt. obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest oraz możliwości otrzymania dotacji z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 
2013-07-18 14:40:54