Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej Lubowidz - Mały Las - Bagienice od km 4+000 do km 4+989,67

2018-09-10 10:50:03
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2018

2018-07-19 11:30:19
Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu: "Rodziny OdNowa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

2018-06-05 14:42:28
Dostawa i montaż linarium w miejscowości Lubowidz

2018-05-10 07:55:50
Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacji codziennej z obiektami małej architektury wraz z zielenią urządzoną i oświetleniem terenu

2018-04-16 08:56:52
Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz

2017-11-09 14:38:49
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

2017-10-19 11:31:13
Budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+353 oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+127,30

2017-10-12 13:43:46
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Purzyce od km 0+000 do km 0+646,80

2017-09-26 10:02:26
UNIEWAŻNIONY 21.08.2017 r. Budowa żłobka w miejscowości Lubowidz

2017-08-21 09:45:59