Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa"

2019-03-11 15:22:47
UNIEWAŻNIONY: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego Star 244

2019-03-08 08:57:03
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa"

2019-02-12 15:23:04
UNIEWAŻNIONY: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego Star 244

2019-02-08 08:06:51
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa"

2019-01-23 15:04:58
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

2019-01-03 09:49:26
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2019-01-02 11:40:30
Nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Syberia

2018-10-31 13:34:17
UNIEWAŻNIONY: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wylazłowo

2018-10-31 11:21:54
Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja wsparcia dla uczestników projektu „Rodziny OdNowa”

2018-10-30 13:57:25
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowidz od ulicy Leśnej do skrzyżowania ulic Słonecznej i Kwiatowej

2018-10-25 10:01:13
UNIEWAŻNIONY: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wylazłowo

2018-10-05 11:47:43
Dostawa węgla do szkół i budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lubowidzu

2018-09-24 12:22:01
Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Rodziny OdNowa

2018-09-14 11:11:37
Przebudowa drogi gminnej Lubowidz - Mały Las - Bagienice od km 4+000 do km 4+989,67

2018-09-10 10:50:03
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2018

2018-07-19 11:30:19
Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu: "Rodziny OdNowa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

2018-06-05 14:42:28
Dostawa i montaż linarium w miejscowości Lubowidz

2018-05-10 07:55:50
Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacji codziennej z obiektami małej architektury wraz z zielenią urządzoną i oświetleniem terenu

2018-04-16 08:56:52
Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz

2017-11-09 14:38:49
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

2017-10-19 11:31:13
Budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+353 oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+127,30

2017-10-12 13:43:46
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Purzyce od km 0+000 do km 0+646,80

2017-09-26 10:02:26
UNIEWAŻNIONY 21.08.2017 r. Budowa żłobka w miejscowości Lubowidz

2017-08-21 09:45:59
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubowidz - etap III

2017-07-31 12:06:56
UNIEWAŻNIONY 21.07.2017 r. - Budowa żłobka w miejscowości Lubowidz

2017-07-24 09:07:20
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2017-06-30 08:05:35
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.800.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017

2017-06-28 14:05:39
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017

2017-02-24 12:24:08
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądzyn

2016-11-28 11:00:10