Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa i montaż linarium w miejscowości Lubowidz

2018-04-19 09:28:15
Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacji codziennej z obiektami małej architektury wraz z zielenią urządzoną i oświetleniem terenu

2018-04-16 08:56:52
Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz

2017-11-09 14:38:49
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

2017-10-19 11:31:13
Budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+353 oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+127,30

2017-10-12 13:43:46
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Purzyce od km 0+000 do km 0+646,80

2017-09-26 10:02:26
UNIEWAŻNIONY 21.08.2017 r. Budowa żłobka w miejscowości Lubowidz

2017-08-21 09:45:59
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubowidz - etap III

2017-07-31 12:06:56
UNIEWAŻNIONY 21.07.2017 r. - Budowa żłobka w miejscowości Lubowidz

2017-07-24 09:07:20
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2017-06-30 08:05:35