Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Rodziny OdNowa

2018-09-14 11:11:37
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wylazłowo

2018-09-13 10:59:06
Przebudowa drogi gminnej Lubowidz - Mały Las - Bagienice od km 4+000 do km 4+989,67

2018-09-10 10:50:03
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowidz od ulicy Leśnej do skrzyżowania ulic Słonecznej i Kwiatowej

2018-09-05 10:46:33
Dostawa węgla do szkół i budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lubowidzu

2018-08-27 09:43:10
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2018

2018-07-19 11:30:19
Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu: "Rodziny OdNowa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

2018-06-05 14:42:28
Dostawa i montaż linarium w miejscowości Lubowidz

2018-05-10 07:55:50
Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacji codziennej z obiektami małej architektury wraz z zielenią urządzoną i oświetleniem terenu

2018-04-16 08:56:52
Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz

2017-11-09 14:38:49