Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Bud.6733.4.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Osówka

"budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem na działkach nr 151, 335, 428, 436/3, 325, 65, 197, położonych w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz”.

2018-11-27 15:03:18
Bud.6733.4.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania_Osówka

"budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem na działkach nr 151, 335, 428, 436/3, 325, 65, 197, położonych w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz”.

2018-11-05 14:09:19
Bud.6733.17.2017 Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_Konopaty

"budowa linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 150/1, 175/8, 151, położonych w miejscowości Konopaty, obręb Konopaty, gmina Lubowidz, w związku z podziałem działki nr 150/1".

2018-06-18 15:26:11
Bud.6733.3.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji_Płociczno

"rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP) na działkach nr 65, 495, położonych w miejscowości Płociczno, obręb Płociczno, gmina Lubowidz ".

2018-05-10 14:22:08
Bud.6733.2.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji_ Osówka

"budowa linii kablowej SN-15 kV oraz wymiana istniejącego słupa w linii napowietrznej SN-15kV celem zasilenia w energię elektryczną budynków inwentarskich na działkach nr 325, 337/3, 338, 428,419/3, położonych w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz".

2018-05-08 14:05:16
Bud.6733.3.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania_Płociczno

"rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP) na działkach nr 65, 495, położonych w miejscowości Płociczno, obręb Płociczno, gmina Lubowidz".

2018-04-23 11:15:21
Bud.6733.2.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania_Osówka

"budowa linii kablowej SN-15 kV oraz wymiana istniejącego słupa w linii napowietrznej SN-15 kV celem zasilenia w energię elektryczną budynków inwentarskich na działkach nr 325, 337/3, 338, 428, 419/3 położonych w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz".

2018-04-18 12:58:08
Bud.6733.17.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji_Konopaty

"budowa linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 150/1, 175/8, 151 położonych w miejscowości Konopaty, obręb Konopaty, gmina Lubowidz".

2018-03-28 11:52:41
Bud.6733.1.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji - Osówka

"rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 333, położonej w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz".

2018-03-16 09:35:55
Bud.6733.1.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania_Osówka

"rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 333, położonej w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz".

2018-02-22 09:21:11