Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
I.6740.2.40.2018.KP Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego z dnia 13_02_2019

2019-02-13 12:00:22
Bud.6733.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania_Płociczno

"rozbudowa i nadbudowa świetlicy OSP na działkach nr 65, 66, 495 położonych w miejscowości Płociczno, obręb Płociczno, gmina Lubowidz".

2019-01-30 11:21:18
Bud.6733.6.2015 Obwieszczenie o wydanej decyzji_Lubowidz

"nadbudowa oraz wymiana konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 976/2, położonej w miejscowości Lubowidz, gmina Lubowidz, powiat Żuromiński"

2019-01-22 12:49:41
I.6740.2.40.2018.KP Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego z dnia 14_01_2019

2019-01-14 09:21:45
Bud.6733.5.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania_Płociczno

"rozbudowa i nadbudowa świetlicy OSP na działkach nr 65, 66, 495 położonych w miejscowości Płociczno, obręb Płociczno, gmina Lubowidz".

2019-01-08 09:14:18
Bud.6733.4.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji Osówka

2018-12-27 11:36:56
Bud.6733.4.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Osówka

"budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem na działkach nr 151, 335, 428, 436/3, 325, 65, 197, położonych w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz”.

2018-11-27 15:03:18
Bud.6733.4.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania_Osówka

"budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem na działkach nr 151, 335, 428, 436/3, 325, 65, 197, położonych w miejscowości Osówka, obręb Osówka, gmina Lubowidz”.

2018-11-05 14:09:19
Bud.6733.17.2017 Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_Konopaty

"budowa linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 150/1, 175/8, 151, położonych w miejscowości Konopaty, obręb Konopaty, gmina Lubowidz, w związku z podziałem działki nr 150/1".

2018-06-18 15:26:11
Bud.6733.3.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji_Płociczno

"rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP) na działkach nr 65, 495, położonych w miejscowości Płociczno, obręb Płociczno, gmina Lubowidz ".

2018-05-10 14:22:08