Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji

,,budowa trzech obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2 000 szt.  tucznika każdy (840 DJP łącznie) w systemie rusztowym wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (tj.  12 silosy paszowe o pojemności do 30 Mg każdy, zbiornik na ścieki o pojemności
4 m3, studnia głębinowa ) na terenie działek nr ewid. 12/1, 12/2, 12/3  położonych we wsi Cieszki, gmina Lubowidz”,

2019-01-23 08:08:00
Zawiadomienie o udziale społecznym w postępowaniu administracyjnym w sprwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

,,budowa dziesięciu obiektów inwentarskich - kurników dla niosek o obsadzie łącznej 550 000 szt. (2200 DJP) oraz budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 121/1 położonej w miejscowości Osówka”

2019-01-21 08:33:31