Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Roman Buśka

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron    1 / 2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

 

                          Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

I Piętro pokój nr 11,12

 

Termin załatwienia sprawy:

 • ·        30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

 • ·        Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nie przysługuje odwołanie

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej (Dz. U. Nr 243 poz. 2431)

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości ,
 • mapa dokonanej inwentaryzacji powykonawczej budynku,
 • kserokopia dokument stwierdzający prawo własności działki,
 • zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzający zakończenie robót budowlanych

Opłaty:

 • Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 
  2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.).

 

Dokumenty do wglądu:

 • brak

Uwagi:

 • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania;
 • Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,tabliczkę  z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

 

Załączniki

wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.14k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Buśka
Czas wytworzenia: 2012-10-11 12:52:09
Czas publikacji: 2012-10-11 12:52:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak