Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU


KARTA USŁUG

Opracował:

Sylwia Kordalska

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron   2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

 


Wydanie dowodu osobistego

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Wydanie dowodu osobistego

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Urząd Stanu Cywilnego

Parter pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc od dnia złożenia wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U.              z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm,)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodu osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil z odsłoniętym lewym uchem)
 • Odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna) lub odpis skrócony aktu małżeństwa (małżonkowie, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowiec, wdowa)

Opłaty:

 • Wydanie dowodu osobistego nie podlega opłacie skarbowej 

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 • Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego               i jego odbiór dokonuje się osobiście w urzędzie właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania, a w przypadku jego braku według ostatniego miejsca pobytu stałego.
 • Wniosek można składać za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie jest niemożliwe we właściwym organie.

 

Zmiany w dokumencie:

 

 


img_a2.GIF

 

Załączniki

wniosek_o_wydanei_dowodu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 113.66k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Kordalska
Czas wytworzenia: 2012-07-19 08:25:49
Czas publikacji: 2012-07-19 08:25:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak