Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 
 
 

Załączniki

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2011_rok.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 605.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2012_rok.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 556.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_splaty_kredytu_dlugoterminowego__o_ktory_ubiega_sie_Rada_Gminy_Lubowidz.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 468.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_wyrazajaca_opinie_o_przedlozonej_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_pierwsze_polrocze_2012_roku.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 518.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2010_rok.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 626.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_planowego_deficytu_okreslonego_w_uchwale_budzetowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 289.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 309.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_projekcie_uchwaly_o_wieloletniej_prognozie_finansowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 882.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubwidz_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2014_rok_oraz_mozliwosci_sfinansowania_deficytu.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_planowanego_deficytu_okreslonego_w_uchwale_budzetowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 277.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_prawodlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 307.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2013_rok.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 590.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubwidz_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2015_rok_oraz_mozliwosci_sfinansowania_deficytu.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 431.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_projekcie_uchwaly_o_wieloletniej_prognozie_finansowej_2015.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 322.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_24_listopada_2015_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2016_rok.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 73.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_09_stycznia_2015_w_sprawie_wydania_opinii_o_możliwosci_sfinansowania_planowanego_deficytu_okreslonego_w_uchwale_budzetowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 40.72k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_9_stycznia_2015_w_sprawie_wydania_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 50.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_24_listopada_2015_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_projekcie_uchwaly_o_wieloletniej_prognozie_finansowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 54.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_24_listopada_2016r_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_projekcie_uchwaly_o_wieloletniej_prognozie_finansowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 55.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwała_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_13_grudnia_2016_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_planowanego_deficytu_okreslonego_w_uchwale_budzetowej.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 41.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_24_listopada_2016r_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2017_rok_oraz_o_mozliwosci_sfi.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 82.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_13_grudnia_2016_w_sprawie_wydania_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.pdf

Data: 2017-01-10 14:58:15 Rozmiar: 48.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_25_marca_2014r_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2013_rok.pdf

Data: 2017-01-11 08:41:07 Rozmiar: 105.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_31_sierpnia_2016r_wyrazajaca_opinie_o_przedlozonej_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_pierwsze_polrocze_2016_roku.pdf

Data: 2017-01-11 08:41:07 Rozmiar: 86.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_20_marca_2015r_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2014_rok.pdf

Data: 2017-01-11 08:41:07 Rozmiar: 122.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_23_marca_2016r_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedlozonym_przez_Wojta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2015_rok.pdf

Data: 2017-01-11 08:41:07 Rozmiar: 121.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_10_stycznia_2017_r._w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_splaty_kredytu_dlugoterminowego,_o_ktory_ubiega_sie_Rada_Gminy_Lubowidz.pdf

Data: 2017-01-12 12:07:54 Rozmiar: 76.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała_Składu_Orzekajacego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedłożonym_przez_Wójta_Gminy_Lubowidz_sprawozdaniu_z_wykonania_budżetu_za_2016_rok.pdf

Data: 2017-05-17 12:52:13 Rozmiar: 104.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała_Składu_Orzekającego_RIO_w_Warszawie_w_sprawie_zaopiniowania_wniosku_Komisji_Rewizyjnej_Rady_Gminy_Lubowidz_z_dnia_20_marca_2017_r_w_sprawie_udzielenia_absolutorium_Wójtowi__Gminy_Lubowidz.pdf

Data: 2017-05-17 12:52:13 Rozmiar: 45.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała_Składu_Orzekającego_RIO_w_Warszawie_z_dnia_18_maja_2017_r_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwości_spłaty_kredytu_długoterminowego_o_ktory_ubiega_się_Rada_Gminy_Lubowidz.pdf

Data: 2017-05-18 13:45:25 Rozmiar: 87.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.47.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

Data: 2018-01-16 11:16:46 Rozmiar: 45.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.201.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego o który ubiega się Rada Gminy Lubowidz.pdf

Data: 2018-06-05 11:06:00 Rozmiar: 112.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.104.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO w WARSZAWIE z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubowidz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf

Data: 2018-06-15 10:36:53 Rozmiar: 175.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.320.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubowidz projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Data: 2018-06-18 13:58:49 Rozmiar: 81.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.321.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubowidz projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf

Data: 2018-06-18 13:58:49 Rozmiar: 103.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.345.2018 Składu Orzekajacego RIO w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubowidz projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Data: 2019-01-02 12:51:00 Rozmiar: 65.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.346.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubowidz projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf

Data: 2019-01-02 12:51:00 Rozmiar: 76.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr Ci.21.2019 Składu Orzekajacego RIO w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

Data: 2019-01-14 13:36:30 Rozmiar: 50.53k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 813
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kujawa
Czas wytworzenia: 2013-06-05 10:06:32
Czas publikacji: 2019-01-14 13:36:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak