Kontakt i charakterystyka referatu finansowego 

 
 

Skarbnik Gminy

Marzena Kujawa

PIĘTRO, pokój nr 7A

tel. (23) 6582078 wew. 51

e-mail: skarbnik@uglubowidz.pl 

 

Inspektor d/s księgowości budżetowej

Joanna Górska

PIĘTRO, pokój 9

tel. (23) 6582078 wew. 26

e-mail: FiN@uglubowidz.pl

 

Inspektor d/s księgowości budżetowej

Anna Krajewska

PIĘTRO, pokój 9

tel. (23) 6582078 wew. 26

 

 

Podinspektor d/s opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Edyta Wysocka

PIĘTRO, pokój 9

tel. (23) 6582078 wew. 26

 

 

Podinspektor d/s księgowości podatkowej

Zofia Kordalska

PARTER, pokój 8

tel. (23) 6582078 wew. 43

e-mail: podatki@uglubowidz.pl

 

 

Podinspektor d/s podatków i opłat

Jolanta Pijankowska 

PARTER, pokój 9

tel. (23) 6582078 wew. 36

e-mail: podatki@uglubowidz.pl

 

 

Kasjerka

Barbara Suska

PARTER, pokój 10

tel. (23) 6582078 wew. 27

e-mail: FiN@uglubowidz.pl

 

CHARAKTERYSTYKA I ZADANIA REFERATU 

 

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należy:

  • opracowanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem,
  • wymierzenie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,
  • sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,
  • prowadzenie obsługi finansowej oświaty.
 

Liczba odwiedzin : 1946
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2012-09-05 11:14:18
Czas publikacji: 2018-01-03 13:10:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak