Kompetencje Skarbnika Miasta i Gminy 

 
 

Skarbnik Miasta i Gminy Lubowidz

Marzena Kujawa

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 51

e-mail: skarbnik@uglubowidz.pl

 ________________________________________________________________________________________________________

 

ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA

  1. Opracowuje projekt budżetu,
  2. Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Radę o jego realizacji,
  3. Przekazuje kierownikom referatu oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbedne do opracowania projektu planu budżetowego,
  4. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
  5. Sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowego,
  6. Realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin o podatkach i opłacie skarbowej,
  7. Planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy,
  8. Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych, budżetów,   jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 174 z późniejszymi zmianami).
 

Liczba odwiedzin : 2257
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Świerczewski
Czas wytworzenia: 2012-07-16 09:27:17
Czas publikacji: 2019-01-02 13:51:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak