Kompetencje Wójta Gminy 

 

 

Wójt Gminy Lubowidz

Krzysztof Ziółkowski

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 22

 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

KOMPETENCJE I ZADANIA WÓJTA

     

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 3. reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
 4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach administracji publicznej,
 5. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, o udzieleniu pełnomocnictwa powiadamia Radę na najbliższym posiedzeniu,
 6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych  z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. jest gminnym szefem obrony cywilnej,
 8. mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
 9. powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
 10. Wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,
 11. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy  i poszczególnych stanowisk pracy.
 


Liczba odwiedzin : 3036
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Świerczewski
Czas wytworzenia: 2012-07-16 09:23:32
Czas publikacji: 2018-05-25 07:47:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak