Kompetencje Burmistrza 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Krzysztof Ziółkowski

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 22

 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

KOMPETENCJE I ZADANIA

     

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i Gminy,
 3. reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Miasta i Gminy,
 4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach administracji publicznej,
 5. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, o udzieleniu pełnomocnictwa powiadamia Radę na najbliższym posiedzeniu,
 6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych  z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. jest gminnym szefem obrony cywilnej,
 8. mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
 9. powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
 10. Burmistrz ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,
 11. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:  Sekretarza Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i Gminy  i poszczególnych stanowisk pracy.
 

Liczba odwiedzin : 3628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Świerczewski
Czas wytworzenia: 2012-07-16 09:23:32
Czas publikacji: 2019-01-02 13:47:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak