Kompetencje Sekretarza Gminy 

 

  

Sekretarz Gminy Lubowidz

Monika Kotłowska

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 21

e-mail: sekretarz@uglubowidz.pl

 ________________________________________________________________________________________________________

ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA GMINY

 1. Wykonuje w imieniu Wójta funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
 2. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
 3. opracowuje zakres czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych stanowisk pracy,
 4. sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 5. dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 6. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
 7. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 8. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta,
 9. Współpracuje z Radą i nadzoruje pracę sekretariatu Rady. Jest odpowiedzialnym za właściwe  przygotowanie materiałów pod obrady sesji.
 10. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy,
 11. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta w zakresie ustalonym przez Radę.
 12. Pełni funkcję Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
 


Liczba odwiedzin : 2148
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Świerczewski
Czas wytworzenia: 2012-07-16 09:24:58
Czas publikacji: 2012-07-16 09:24:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak