Kompetencje Sekretarza Miasta i Gminy 

 
 

Sekretarz Miasta i Gminy Lubowidz

Monika Kotłowska

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 21

e-mail: sekretarz@uglubowidz.pl

 ________________________________________________________________________________________________________

ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA

 1. Wykonuje w imieniu Wójta funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy:
 2. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
 3. opracowuje zakres czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych stanowisk pracy,
 4. sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 5. dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 6. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
 7. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 8. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza,
 9. Współpracuje z Radą i nadzoruje pracę sekretariatu Rady. Jest odpowiedzialnym za właściwe  przygotowanie materiałów pod obrady sesji.
 10. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Miejskiej,
 11. Prowadzi sprawy Miasta i Gminy powierzone przez Burmistrza w zakresie ustalonym przez Radę.
 12. Pełni funkcję Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
 

Liczba odwiedzin : 2457
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Świerczewski
Czas wytworzenia: 2012-07-16 09:24:58
Czas publikacji: 2019-01-02 13:49:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak