Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-03-11 15:42:48
ogłasza otwarty nabór na partnera, spoza finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 
2013-02-14 15:00:28