Kontakt i charakterystyka referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntowej 

 
  

Kierownik referatu RGG

Roman Buśka

PIĘTRO, pokój nr 12

tel. (23) 6582078 wew. 24

e-mail: RiGG@uglubowidz.pl

Podinspektor ds. rolnych, ochrony środowiska i drogownictwa

Renata Prusak

PIĘTRO, pokój 11

tel. (23) 6582078 wew. 23

e-mail: RiGG@uglubowidz.pl

Podinspektor ds. gospodarki gruntowej

Ewa Dobucka

PARTER, pokój 2

tel. (23) 6582078 wew. 32

e-mail: RiGG@uglubowidz.pl

  

CHARAKTERYSTYKA I ZADANIA

 Do zadań i kompetencji Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy:
    

  •  gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy,
  • tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej ochrony wód oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew,
  • realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • ochrona gruntów ronych i leśnych oraz wnioskowanie o przeznaczenie tych gruntów na  cele nierolnicze i nieleśne,
  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zeznanie świadków,itp.


 

Liczba odwiedzin : 1945
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kwiatkowski
Czas wytworzenia: 2012-07-16 10:31:36
Czas publikacji: 2012-07-16 10:31:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak