Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta pracy - Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny.  Nabór dotyczny zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

2016-04-01 10:26:48
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2015-10-07 08:08:22
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2015-10-01 14:35:30
Oferta pracy - Podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym

2015-09-22 13:47:49
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA

2015-08-21 11:07:35
Oferta pracy - Podinspektor ds. Budownictwa

Wójt Gminy Lubowidz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa

2015-08-20 12:45:46
Oferta pracy - Asystent Rodziny

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.

2015-06-26 14:13:52
Wynik zakończenia procedury naboru

 

WÓJT GMINY LUBOWIDZ

LIDER KONSORCJUM PROJEKTU „INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU OBSZARU LGD” REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU 8 DZIAŁANIA 8.3. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – eINCLUSION

W POROZUMIENIU ZE STOWARZYSZENIEM SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA W CIECHANOWIE

INFORMUJE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

koordynatora projektu w pełnym wymiarze czasu pracy

2014-06-17 13:28:25
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 
2014-06-16 08:56:50
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider konsorcjum projektu „Internet w każdym zakątku LGD” realizowanego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

                           

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  

Koordynatora projektu  w pełnym wymiarze czasu pracy.

2014-05-28 09:54:05