Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
UNIEWAŻNIONY 31.07.2015 - Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2016-03-25 12:39:02
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2016-03-25 12:38:43
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowidz od km 0+000,00 do km 0+250,00

2016-03-25 12:38:16
Przebudowa ulicy Żuromińskiej w Lubowidzu

2016-03-25 12:37:54
Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Lubowidz

2016-03-25 12:37:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

2016-03-25 12:36:52
Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Straszewy

2016-03-25 12:36:12
UNIEWAŻNIONY -Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2016-03-18 09:09:54
Unieważniony - Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

2015-06-23 15:28:41
Dostawa używanej koparko-ładowarki dla Gminy Lubowidz

 
2015-03-20 15:41:21