Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 701.9k Format: .pdf Pobierz

SIWZ z dnia 13_11_2018.pdf

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 799.99k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1_Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 23.57k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3_wzór umowy.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 39.94k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 2_Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 25.96k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 4_wykaz usług.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 17.42k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 6 _oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 17.38k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 5_wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 14.43k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 7_zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 15.11k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 9_forlmularz oferty.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 24.55k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 8_OPZ.docx

Data: 2018-11-13 09:17:29 Rozmiar: 49.05k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-23 13:13:20 Rozmiar: 36.43k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2018-12-10 10:45:07 Rozmiar: 38.5k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2019-01-02 11:40:30 Rozmiar: 79.82k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-11-13 09:17:29
Czas publikacji: 2019-01-02 11:40:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak