UNIEWAŻNIONY: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wylazłowo 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 26.11k Format: .docx Pobierz

Kosztorys ofertowy.pdf

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 39.75k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09_10_2018 r..pdf

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 652.72k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 20.53k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 27.05k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 24.02k Format: .docx Pobierz

Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 55.74k Format: .pdf Pobierz

Projekt techniczny.pdf

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

SIWZ z dnia 09_10_2018 r..pdf

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 998.57k Format: .pdf Pobierz

STWIOR.pdf

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 2.78M Format: .pdf Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 20.35k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 48.05k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 20.65k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-10-09 08:30:02 Rozmiar: 19.11k Format: .docx Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-10-31 11:21:54 Rozmiar: 26.03k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-10-09 08:30:02
Czas publikacji: 2018-10-31 11:21:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak