Nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Syberia 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 26.04k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.09.2018 r..pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 756.38k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 20.46k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 27.04k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 24.16k Format: .docx Pobierz

SIWZ z dnia 20.09.2018 r..pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 20.36k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 20.65k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 47.75k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 19.09k Format: .docx Pobierz

Projekt.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 510.26k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_Kosztorys ofertowy.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 141.92k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A1.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 679.12k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A2.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 131.5k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A3.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 116.8k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A4.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 136.1k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A5.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 128.87k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A6.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 122.64k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW A7.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 118.78k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW IB1.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 139.83k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW IB2.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 134.89k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW IB3.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 117.06k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW IB4.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 125.97k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW IB5.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 125.16k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA ARCH PBW IB6.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 123.57k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA OBLICZENIA STATYCZNE.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 912.29k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA STWIOR.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 440.52k Format: .pdf Pobierz

SYBERIA WYKAZ DREWNA.pdf

Data: 2018-09-20 10:23:15 Rozmiar: 70.03k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-10-05 11:34:14 Rozmiar: 39k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2018-10-23 13:02:36 Rozmiar: 39.2k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-10-31 13:34:17 Rozmiar: 58.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-09-20 10:23:15
Czas publikacji: 2018-10-31 13:34:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak