Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wylazłowo 

 

 

 

Załączniki

Kosztorys ofertowy.pdf

Data: 2018-09-13 10:59:58 Rozmiar: 39.75k Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-09-13 10:59:58 Rozmiar: 26.11k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13_09_2018.pdf

Data: 2018-09-13 11:00:00 Rozmiar: 708.99k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-09-13 11:00:01 Rozmiar: 20.53k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-09-13 11:00:01 Rozmiar: 27.04k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-09-13 11:00:02 Rozmiar: 24.14k Format: .docx Pobierz

Projekt techniczny.pdf

Data: 2018-09-13 11:00:05 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-09-13 11:00:06 Rozmiar: 55.74k Format: .pdf Pobierz

SIWZ z dnia 13_09_2018.pdf

Data: 2018-09-13 11:00:08 Rozmiar: 997.34k Format: .pdf Pobierz

STWIOR.pdf

Data: 2018-09-13 11:00:12 Rozmiar: 2.78M Format: .pdf Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2018-09-13 11:00:13 Rozmiar: 20.35k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2018-09-13 11:00:14 Rozmiar: 48.05k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2018-09-13 11:00:14 Rozmiar: 20.65k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-09-13 11:00:15 Rozmiar: 19.11k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 28
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-09-13 10:59:06
Czas publikacji: 2018-09-13 10:59:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak