Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowidz od ulicy Leśnej do skrzyżowania ulic Słonecznej i Kwiatowej 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 26.15k Format: .docx Pobierz

Kosztorys ofertowy.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 40.84k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05_09_2018.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 770.1k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 20.53k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 27.16k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 24k Format: .docx Pobierz

Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 42.16k Format: .pdf Pobierz

SIWZ z dnia 05_09_2018 r..pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 20.39k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 20.7k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 48.13k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 19.15k Format: .docx Pobierz

Projekt budowlany.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 360.74k Format: .pdf Pobierz

Rys. 2 PZT.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 870.93k Format: .pdf Pobierz

Rys. 3 Plan syt-wys.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 2.3M Format: .pdf Pobierz

Rys. 4 Profil podłuzny.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 676.77k Format: .pdf Pobierz

Rys. 5 Przekroje normalne.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 605.64k Format: .pdf Pobierz

Rys. 6 Konstrukcja zjazdu ind..pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 232.73k Format: .pdf Pobierz

Rys. 7 Plan sytuacyjny odwodnienia.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 424.56k Format: .pdf Pobierz

Rys. 8 Profile przykanalików.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 226.71k Format: .pdf Pobierz

Rys. 9 Studzienka ściekowa.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 101.07k Format: .pdf Pobierz

Rys. 10 Studnia chłonna.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 139.47k Format: .pdf Pobierz

Rys.11 Przekroje poprzeczne.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 348.82k Format: .pdf Pobierz

STWIOR.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 2.84M Format: .pdf Pobierz

Wykaz robót - Tabela robót droga gminna.pdf

Data: 2018-09-05 10:46:33 Rozmiar: 229.8k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-09-20 15:05:47 Rozmiar: 36.6k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2018-10-03 07:56:06 Rozmiar: 38.45k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-10-25 10:01:13 Rozmiar: 64.36k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-09-05 10:46:33
Czas publikacji: 2018-10-25 10:01:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak