II kwartał 

 
 
 

Załączniki

Rb-27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_budżetowych_jednostki_samorządu_terytorialnego.pdf

Data: 2018-08-07 07:56:44 Rozmiar: 478.87k Format: .pdf Pobierz

Rb-28 S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatków_budżetowych_jednostki_samorządu_terytorialnego.pdf

Data: 2018-08-07 07:56:44 Rozmiar: 667.2k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatków _jednostki_samorządu_terytorialnego_które_nie_wygasły_z_upływem_roku_budżetowego_2017.pdf

Data: 2018-08-07 07:56:44 Rozmiar: 405.23k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_należności_oraz_wybranych_aktywów_finansowych.pdf

Data: 2018-08-07 07:56:44 Rozmiar: 277.13k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_sprawozdanie_o_nadwyżce_deficycie_jednostki_samorządu_terytorialnego.pdf

Data: 2018-08-07 07:56:44 Rozmiar: 285.58k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazań_według_tytułów_dłużnych_oraz_poręczeń_i_gwarancji.pdf

Data: 2018-08-07 07:56:44 Rozmiar: 102.37k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kujawa
Czas wytworzenia: 2018-08-07 07:56:44
Czas publikacji: 2018-08-07 07:56:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak