Dostawa węgla do szkół i budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lubowidzu 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 27.84k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 20.47k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmówieniu z dnia 31_07_2018.pdf

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 782.49k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 26.98k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 24.2k Format: .docx Pobierz

SIWZ z dnia 31_07_2018.pdf

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 889.74k Format: .pdf Pobierz

Wykaz miejsc dostaw węgla do szkół i budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lubowidzu.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 14.65k Format: .docx Pobierz

Wykaz dostaw.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 20.7k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 23.41k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-07-31 10:29:41 Rozmiar: 19.11k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-08-13 12:21:40 Rozmiar: 34.89k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2018-08-27 09:43:10 Rozmiar: 52.01k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-09-24 12:22:01 Rozmiar: 92.56k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 168
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-07-31 10:29:41
Czas publikacji: 2018-09-24 12:22:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak