Przebudowa drogi gminnej Lubowidz - Mały Las - Bagienice od km 4+000 do km 4+989,67 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 26k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23_07_2018 r..pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 766.77k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 20.24k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 24.07k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 27.01k Format: .docx Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 20.21k Format: .docx Pobierz

SIWZ z dnia 23_07_2018 r..pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 20.61k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 47.85k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 19.08k Format: .docx Pobierz

Kosztorys ofertowy.pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 62.57k Format: .pdf Pobierz

Projekt przebudowy drogi gminnej.pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 309.9k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar.pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 68.63k Format: .pdf Pobierz

Rysunki.pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 415.3k Format: .pdf Pobierz

SST Mały LAs.pdf

Data: 2018-07-23 12:11:08 Rozmiar: 596.75k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-08-07 11:50:44 Rozmiar: 34.53k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2018-08-29 09:25:41 Rozmiar: 39.05k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-09-10 10:50:03 Rozmiar: 124.52k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 257
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2018-07-23 12:11:08
Czas publikacji: 2018-09-10 10:50:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak