Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 5.81M Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 25.46k Format: .docx Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 20.3k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 27.05k Format: .docx Pobierz

SIWZ z dnia 11.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 8.43M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 24.06k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 19.04k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 47.53k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 20.61k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 20.22k Format: .docx Pobierz

PB Leszczynowa.pdf

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 15.17M Format: .pdf Pobierz

Kosztorys ofertowy Leszczynowa.pdf

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 34.44k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 804.89k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar Leszczynowa.pdf

Data: 2017-10-11 14:52:06 Rozmiar: 34.04k Format: .pdf Pobierz

Zmiana treści SIWZ 12_10_2017.pdf

Data: 2017-10-12 12:06:17 Rozmiar: 226.41k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar 12_10_2017.pdf

Data: 2017-10-12 12:06:17 Rozmiar: 30.4k Format: .pdf Pobierz

Kosztorys ofertowy 12_10_2017.pdf

Data: 2017-10-12 12:06:17 Rozmiar: 28.79k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.10.2017 r..pdf

Data: 2017-10-16 13:54:49 Rozmiar: 239.86k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-10-26 14:34:10 Rozmiar: 270.94k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2017-11-06 14:24:23 Rozmiar: 261.83k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-11-09 14:38:49 Rozmiar: 581.9k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 330
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2017-10-11 14:52:06
Czas publikacji: 2017-11-09 14:38:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak