Budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+353 oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Konopaty od km 0+000 do km 0+127,30 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 25.11k Format: .docx Pobierz

SIWZ z dnia 07.09.2017 r..pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 6.55M Format: .pdf Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 20.6k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 19.05k Format: .docx Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 20.29k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 47.54k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 24.03k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 27.02k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 20.23k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 4.99M Format: .pdf Pobierz

konopaty zgłoszenie-1.pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 3.06M Format: .pdf Pobierz

Konopaty ZRiD-1.pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 671.47k Format: .pdf Pobierz

kosztorys oferotwy_Budowa drogi gminnej w m. Konopaty od km 0+000 do km 0+127,30_czysty.pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 168.06k Format: .pdf Pobierz

Kosztorys ofertowy_Budowa drogi gminnej w m. Konopaty od km 0+000 do km 0+353_czysty.pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 133.72k Format: .pdf Pobierz

STWiOR KONOPATY.pdf

Data: 2017-09-07 12:08:59 Rozmiar: 914.92k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-09-22 11:41:52 Rozmiar: 288.24k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2017-10-06 09:07:20 Rozmiar: 274.18k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-10-12 13:43:46 Rozmiar: 572.36k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2017-09-07 12:08:59
Czas publikacji: 2017-10-12 13:43:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak