Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Purzyce od km 0+000 do km 0+646,80 

 
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 25.33k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 20.2k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 26.92k Format: .docx Pobierz

SIWZ z dnia 17.08.2017.pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 8.42M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 24.05k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 5.44M Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 47.42k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 20.61k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 19.02k Format: .docx Pobierz

specyfikacje.pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

Zjazd Model (1).pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 216.55k Format: .pdf Pobierz

kosztorys bez cen.pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Purzyce 35 Model (1).pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 209.11k Format: .pdf Pobierz

Profil podłużny Model (1).pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 156.11k Format: .pdf Pobierz

Opis techniczny.pdf

Data: 2017-08-17 09:02:06 Rozmiar: 336.86k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.08.2017.pdf

Data: 2017-08-23 13:36:29 Rozmiar: 188.62k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-09-01 11:35:10 Rozmiar: 302.16k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2017-09-15 09:27:48 Rozmiar: 278.32k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-09-26 10:02:26 Rozmiar: 511.6k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2017-08-17 09:02:06
Czas publikacji: 2017-09-26 10:02:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak