Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubowidz - etap III 

 
 
 

Załączniki

siwz_z_dnia_02_06_2017.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 8.88M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 21.29k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 22.87k Format: .docx Pobierz

Formularz oferty.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 21.57k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 5.87M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 17.74k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 9.28k Format: .docx Pobierz

Wykaz osób.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 9.41k Format: .docx Pobierz

Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 9.5k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 39.11k Format: .docx Pobierz

BIOZ -Lubowidz.doc

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 64k Format: .doc Pobierz

5.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

SST lubowidz etap II podzielony na 2 części.doc

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 259.5k Format: .doc Pobierz

3.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 770.22k Format: .pdf Pobierz

2.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 562.38k Format: .pdf Pobierz

opis techniczny Lubowidz.doc

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 126k Format: .doc Pobierz

4.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Przedmiar.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 283.69k Format: .pdf Pobierz

8 Tylko dojście do P3.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

1.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 939.25k Format: .pdf Pobierz

6.pdf

Data: 2017-06-02 11:16:37 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09_06_2017.pdf

Data: 2017-06-09 12:32:49 Rozmiar: 752.95k Format: .pdf Pobierz

Zmiana treści SIWZ z dnia 13_06_2017.pdf

Data: 2017-06-13 13:07:39 Rozmiar: 236.94k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-06-19 12:23:37 Rozmiar: 346.61k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2017-07-24 10:48:15 Rozmiar: 498.66k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-07-31 12:06:56 Rozmiar: 540.49k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2017-06-02 11:16:37
Czas publikacji: 2017-07-31 12:06:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak