Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz 

 
 
 

Załączniki

OPZ.pdf

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 329.05k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 17.4k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu 18_05_2017.pdf

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 6.85M Format: .pdf Pobierz

oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 19.03k Format: .docx Pobierz

forlmularz oferty.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 25.17k Format: .docx Pobierz

wzór umowy.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 35.95k Format: .docx Pobierz

wykaz usług.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 17.42k Format: .docx Pobierz

wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 14.43k Format: .docx Pobierz

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.docx

Data: 2017-05-18 11:41:07 Rozmiar: 15.09k Format: .docx Pobierz

SIWZ_18_05_2017.pdf

Data: 2017-05-18 12:29:36 Rozmiar: 8.07M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_18_05_2017.pdf

Data: 2017-05-18 14:24:40 Rozmiar: 659.68k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-06-02 11:53:06 Rozmiar: 327.17k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data: 2017-06-20 10:47:28 Rozmiar: 435.54k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-06-30 08:05:35 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 317
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cieśla
Czas wytworzenia: 2017-05-18 11:41:07
Czas publikacji: 2017-06-30 08:05:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak