Cennik usług 

 
  

ZARZĄDZENIE Nr 03/I/2013

 

KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBOWIDZ

 

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie:wprowadzenia cennika ryczałtowego na usługi odpłatnie świadczone przez

ZGK Gminy Lubowidz.

 

zarządzam co następuje:

 

wprowadzam do stosowania z dniem 01.02.2013 r. poniższy cennik usług.

 

CENNIK RYCZAŁTOWY NA USŁUGI ODPŁATNIE ŚWIADCZONE PRZEZ ZGK GMINY LUBOWIDZ

Poniższe ceny obowiązują od 2013.02.01 są cenami netto

(należy doliczyć podatek VAT aktualnie obowiązujący)


 

 

L.P..

 

Wyszczególnienie usług

 

J.M

Cena jednostkowa

netto (w PLN )

1.

Legalizacja wodomierza do Dn 50.

Szt.

80+cena usługi

legalizacji wodom

2.

Wyłączenie dostawy wody odbiorcy z winy odbiorcy (demontaż wodomierza, plombowanie podłączenia).

Szt.

100,00

3.

Ponowne włączenie dostawy wody do odbiorcy– wina odbior.

Szt.

150,00

4.

Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza - wina odbior.

Szt

120,00

5.

Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. i.t.p.

Szt.

20,00

6.

Odbiór / sprawdzenie wykonania przyłącza wodociągowego /

kanalizacyjnego – wizualnie.

Szt.

70.00

7.

Wykonanie wcinki przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Szt.

162,00

8.

Awaryjna naprawa sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Szt.

1800,00

 

9.

Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną.

 

Szt.

 

Pierwsza godz.

85,00. Każda następna 70,00 

10.

Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy.

Szt.

Pierwsza godz. 280.00. Każda następna 210.00

 

11.

 

Odblokowanie drożności sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

 

Szt.

Pierwsza godz. 280,00. Każda następna 210,00

 

 

12.

 

Dozór przy wykonywaniu wcinki przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego.

 

Szt.

Pierwsza godz. 60,00. Każda następna 50,00

13.

Za każde dodatkowe przyłącze nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej.

Szt.

80,00

14.

Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora.

Szt.

60,00

15.

Przejście przez ścianę, fundament, i.t.p.

Szt.

100,00

16.

Zamknięcie / uruchomienie przyłącza z winy lub na wniosek odbiorcy/inwestora.

Szt.

60,00

 

 

18.

Wydanie pozwolenia wykonania przyłącza, sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej, z uzgodnieniem projektów    wykonania oraz wydaniem Warunków Technicznych do tych  projektów:                                                           

a) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

                  b) przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

                  c) przyłącza wodno - kanalizacyjnego

 

 

 

 

Szt

 

 

 

 

 

 

80,00

40,00

60,00

19.

Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy :

           a) do 2 godzin

           b) każda następna godzina

 

Szt.

 

100,00

150,00

20.

Wymiana uszkodzonego zaworu – wina lub zlecenie odbiorcy.

Szt

40,00

21.

Włączenie,wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta

Szt.

70,00

22

Samowolne, bez powiadamiania ZGK sterowanie zasuwą sieci

Szt.

150,00

23

Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej.

Szt.

1500,00

24.

Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela ZGK Gminy Lubowidz:

      a) dni robocze -

      b) dni wolne od pracy -

 

 

Szt.

 

 

50,00

80,00

25.

Cena roboczogodziny pracownika ZGK za  usługi nie objęte cennikiem

 

25,00

26

 

Cena roboczogodziny pracownika ZGK za usługi świadczone na rzecz Gminy


17,00

27

Wykonanie przyłącza wody/ścieków – bez wykopu.

1 mb.

20,00

 

28

Wykonanie przyłącza wody/kanalizacji – z wykopem

Uwaga – cena usługi nie obejmuje:

     1) kosztu materiałów,

     2) przekopów, przewiertów, przecisków, odtworzenia nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej, chodników,

     3) opłat za zajęcie pasa drogowego,

     4) projektu organizacji ruchu drogowego,

     5) nawiertu lub montażu trójnika,

     6) geodezyjnego pomiaru powykonawczego.  

1 mb.

45,00

29

Wynajem koparko-ładowarki CASE                         

Godz.

88,70

 

30

Wynajem ciągnika RENAULT 110.54      

Godz

87,50

 

 

31

Opłata za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego po zamknięciu przyłącza przez ZGK Gminy Lubowidz z powodu niespełnienia warunków umowy przez USŁUGOBIORCĘ

 

Szt.

 

200,00

32

Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej

 Szt..

5000,00

33

Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej

Szt.

10000.00

34

Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza.

Szt.

5000,00

35

Prace wykonywane koparko-ładowarką CASE na rzecz Gminy

 Godz

72,90

36

Prace wykonyw. ciągnikiem RENUALT 110.54 na rzecz Gminy

Godz

71,80 
Liczba odwiedzin : 562
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kwiatkowski
Czas wytworzenia: 2013-01-31 13:29:10
Czas publikacji: 2013-01-31 13:29:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak